D'r Kater

Info: D'r Kater
Jaar: 1991
Componist: Samacho's
Schrijver: Samacho's
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Geplande uitvoer is door de Samacho's. De tekst is afkomstig uit het programmaboekje van Sjlajerparade 1991[2]}

In het exemplaar van het programmaboekje[3] is met de hand aangetekend dat dit lied tijdens de Sjlajerparade vervallen is.

REFR
Miech ee jon krieë
Dat los iech zieë
Amaai, Auwieë
Miech deet d'r kop wieë
Amaai, Auwieë
Iech drink noeëts mieë

Went iech e sjtundsje sjpas wil han, dan sjtel iech miech an tieëk
Och went iech ins nit sjloffe kan, is dat mieng apetieëk
Went iech 't werm tse pakke han, Da wis iech wat 't jieët
Den went iech dan duks wakker weëd, dan is 't miech vies sjleët

Doch went de koppieng uvver is, Da krien iech werm zin
Umdat iech dan mie beerseje mis, sjtap iech de wieetsjaf in
Iech wis dat 't zoeë lekker is, Da hót iech miech nit in
Da hót iech werm d'r doeësj nit óp, En dink dan d'r daag dŕ óp

En went 't vasteloavend is, Dan hód iech 't nit oes
Bis dat 't asjermitwoch is, mós iech persee eroes
Ja, went iech ee dink zicher wis, Heem hód iech 't nit oes
Al deet miech daag de kopsjwaat pieng, wail iech jenog nit krien

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 1991 pagina 3
  3. Een of meerdere exemplaren zijn in het digitale archief van KGV opgeslagen. Alleen stichtingsleden hebben toegang tot Categorie:Doc:Archief.