D'r Aintseljänger

Info: D'r Aintseljänger
Jaar: 1973
Componist: Vooralsnog onbekend
Schrijver: Vooralsnog onbekend
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Sjlajerparade 1973[2].}


Ós aintseljenger zunt bekank
Joa allemoale sjtuk vuur sjtuk
Wail ze de jekste dinger hant
Doa uvver laacht me ziech verrukt
Ze sjrieve duks d'r flauwste kul
Of sjlefe jet hinger ziech a
Drage doabei d'r äudste prul
Wie kome ze doch d'r aa

REFR
Doe ainzeljenger, doe darfs 't wisse
Vier kenne diech hei nit misse
Den zonger diech woar d'r óptsog nit aaf
Doarum d'r aintsejenger, Alaaf!

Óp ins kunt inne jans alling
Deë deet alsof heë jenne ziet
Heë dreët e koffer i jen heng
Me mengt heë wüer e redsje kwiet
Dŕ angere maat d'r charliechap 
Complet mit sjnäutsje, hod en sjtek
't Sjengsje dat kunt mit d'r pap
En deet al eëve jek

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 1973 pagina 10 uit Archief Rodazangers