Couleur Locale

Couleurlocale-20130112.jpg
unieke foto met de volledige organisatie in beeld

Dit is een open-podium activiteit die op onregelmatige momenten, een aantal keren per jaar tussen 2003 en 2012, plaatsvindt in Loui's Café en Suus. Huisorkest is daarbij vrijwel vanaf de start: 't Jód tsimmer. Terugkerende herkenningslied is Couleur Locale (lied).

Couleur Locale wordt in 2003 gestart door Marèse Deckers, Moon Peerboom, Heijdendael, Miriam, Netty Lahaye-kostrzewa en Bok, Margo. Netty stopt in 2005. Tussen 1995 en 2003 vormen zij het zanggezelschap Berlin '22, vanwaaruit Couleur Locale ontstaat. De laatste reguliere editie vindt plaats op 27 november 2011. De 40ste, afsluitende, editie vindt plaats op 3 juni 2012 in het stadspark tijdens een evenement dat Dag van het park genoemd wordt. Bij die gelegenheid verschijnt het gedicht:

Iech weul iech häu iech wuur
nit zoeë jans va sjtee en sjtoal,
dat iech janauw wie-t uur
noa 't hertepark kuet, mar ee moal

Den kómmende zóndieg vanaaf tswai oer
jieëft 't doa Couleur Locale,
mit vöal optreënens van orkes en koer
en jans vöal loestieje kal

Dank an de vrauwlu die zoeëvöal joar
't betste in ós erópper kroge jehold
vier zage uuch wie sjun 't woar,
vier hant ós bij uuch ummer jód jevóld

An alles kunt inne sjloes,
dat sjnappe vier óch wal
Mar die kluur jeet noeëts droes
die van Couleur Locale

Danke

Op 12 januari 2013 wordt hen de Sjwatse Kater uitgereikt. Onderstaand overzicht geeft weer wanneer de verschillende bijeenkomsten gehouden zijn/worden:

2012
3 juni
2011
20 maart - 15 mei - 4 september - 27 november
2010
7 maart - 6 juni - 3 october - 5 december
2009
15 maart - 6 juni - 6 september - 8 november
2008
16 maart - 18 mei - 14 september - 16 november
2007
4 maart - 27 mei - 30 september - 18 november
2006
2 april - 4 juni - 24 september - 26 november
2005
13 maart - 15 mei - 11 october - 20 november
15 juli Couleur Locale Speciale WMC in het Stadspark
18 december Couleur Locale Speciale de Noelle op Rolduc
2004
7 maart - 30 mei - 5 october - 21 november
2003
vooralsnog onbekend

Afbeeldingen

Verder