Concilie

Een concilie is een vergadering van kerkelijke ambtsdragers, in het bijzonder een vergadering van de rooms-katholieke bisschoppen onder leiding van de paus. Een concilie op provinciaal niveau wordt ook wel synode genoemd. Op een aantal momenten in deze encyclopedie worden concilies genoemd. Deze zijn:


Concilie van Leptinus
1732
Concilie van Trente
1545 - 1563
Concilie van Nicaea
Dit concilie vindt plaats in 325 van 20 mei tot 25 augustus. Het is het eerste oecomenische concilie. De later tot heilige verklaarde Nicolaas van Myra, Sinterklaas, is hierbij aanwezig.