Comité Hulp In Nood

Deze vereniging wordt opgericht tijdens de Tweede Wereldoorlog op 30 september 1944 door J. Walls.

Een groot aantal personen in Kerkrade dreigt te overlijden als gevolg van de hongersnood. Er is met name een tekort aan brood. In october 1944 heeft het comité 440 personen geregistreerd die voor hun hulp in aanmerking komen. Met behulp van de Duitse gezagsdragers wordt een aantal hulpacties op touw gezet. Het betreft de volgende acties:

  • het distribueren van voedsel
  • het tegengaan van diefstal
  • het zorgen voor achtergebleven vee tijdens de evacuatie
  • het blussen van brand

Ook na het vertrek van het Duitse leger blijft het comité actief. Ondanks dat een aantal achtergebleven Duitse families (met name op Bleijerheide) pleit voor 'Gleichberechtigung', blijven zij verstoken van vleeswaren. Duitse kinderen krijgen ook minder melk dan anderen. Bij de verdeling en distributie van voedsel en andere zaken wordt het comité ondersteund door de Ordediensten.

Tot 20 october van datzelfde jaar blijft het comité actief. Een definitieve opheffingsdatum is vooralsnog onbekend.

Voorzitter

Leden

J. Walls, A.J. Schlösser, K. Gennes, H. Vanhauten, N. Walls, J. Kuypers, dhr. Thevis, dhr. Curfs, dhr. Royackers, F. en W. Pöttgens, M. Walls, dhr. Moonen en dhr Havermans.