Cohnen, Roger

prins,

Hij, geboren op 30 november 1967 als zoon van Lieske Cohnen en senator Herman Cohnen[1], wordt in 1993, prins Roger II van Vasteloavendsverain Kirchroa-West.

Hij huwt op 23 juli 1993 Manon Siegers. Zij krijgen één zoon: Shane Cohnen op 3 september 2003

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.