Cobbenhagen, Jozef

Deze professor en doctor wordt geboren in 1893 in Gulpen en hij overlijdt in 1954 te Tilburg. De Professor Cobbenhagenstraat is naar hem genoemd.

Hij is priester-leraar op Rolduc van 1916 tot 1935. In die periode promoveert hij in 1927 te Rotterdam in de handelswetenschappen. Vanaf dat moment, is hij verbonden aan de R.K. Handelshogeschool te Tilburg (de tegenwoordige Katholieke Universiteit Brabant), waarvan hij meermalen rector magnificus is. Tot 1935 blijft hij voor enkele lessen als leraar aan Rolduc verbonden. Sinds 1929 is hij lid van de Onderwijsraad, afdeling hoger onderwijs.