Cobbenhagen, Joseph

Hij wordt in 1893 te Gulpen geboren en hij overlijdt in 1954 te Tilburg.

Tussen 1916 en 1935 is hij priester-leraar te Rolduc. De Professor Cobbenhagenstraat is naar hem vernoemd.