Bischoff, Nicolaas Hubertus (Claus)

(Doorverwezen vanaf Claus Bischoff)

Auteur,

Claus wordt geboren op 31 december 1930 en hij overlijdt in Genk (B) op 16 mei 2017.

Activiteiten

Voor onderstaande activiteiten[1] wordt hij op 11 december 2007 benoemd tot lid, mogelijk ridder, in de Orde van Oranje-Nassau.

  • 1957: Op 6 april wordt hij tot priester gewijd
  • 1957: Tot in 1960 is hij kapelaan in Heerlen
  • 1960: Tot in 1964 is kapelaan in Hoensbroek
  • 1964: Tot in 1988 is hij docent aan het Bischoppelijk College in Sittard
  • 1969: Verbonden aan de Katholieke Universiteit te Leuven (B)
  • 1980: Voorzitter Stichting Suitbertus Smits, Sittard, tot in 1997
  • 1982: Voorzitter Stichting Armbestuur Sittard
  • 1990: Voorzitter Stichting Kerk en Kerkhoven Kerkrade e.o.

Produkten

Claus Bisschof is auteur van de volgende werken:

Hij is medewerker van de Kirchröadsjer Dieksiejoneer (Stichting) en voorzitter van de Stichting Kerk en Kerkhoven Kerkrade e.o..

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Overlijdensadvertentie, Limburger dd 20-5-2017