Clara

Zij wordt geboren in 1194 en overlijdt in 1253.

Zij wordt geïnspireerd door de idealen van Franciscus met wie ze in 1212 de grondslag legt voor zijn tweede orde (Clarissen). Gedurende 40 jaar is zij overste van deze strenge orde. De Zusters Clarissen stichten in 1946 een klooster aan de Hoofdstraat te Kerkrade (later overgenomen door de Dienaressen van het Heilig Sacrament) als vredesmonument voor de bevrijding van Kerkrade in 1944.

De Clarastraat is naar haar genoemd.