Claessen, Riet

Deze kastelein wordt in 1935 geboren. Onderstaand overzicht toont de etablissementen die zij in de afgelopen jaren onder haar hoede heeft gehad.

Riet wordt met naam genoemd in de Carnavalssjlaajer Nog eemoal prins tse ziee.