Catharina van Alexandrië

Wanneer in Kerkrade verwezen wordt naar de heilige Catharina, is dat meestal de Heilige Catharina van Alexandrië. Dit, in tegen stelling tot de Heilige Catharina van Sienna. Tot aan de Tweede Wereldoorlog is zij patrones voor de mijnwerkers. Na de oorlog neemt St. Barbara deze rol over.

Catharina van Alexandrie

Rond 300 na christus is het in Alexandrie gebruikelijk dat de onderdanen van de Romeinse keizer Maxentius hetzelfde geloof aanhouden als hun keizer. Degenen die dat niet doen, riskeren dat zij dit met hun leven moeten bekopen. Wanneer Catharina (geboren in 289 als dochter van Koning Costis en Koningin Sabinella) de keizer tijdens een bezoek hierop aanspreekt, vraagt de keizer haar een offer te brengen. Zij doet dit niet en raakt in dialoog met de keizer. Wanneer dit gesprek niet tot genoegen van de keizer verloopt, laat hij een aantal filosofen bijeen komen om Catharina te bekeren tot zijn geloof. Catharina houdt stand. Wanneer daarna ook nog zijn vrouw, keizerin Faustina, zich tot het Christelijke geloof laat bekeren, vermoordt hij haar op 25 november 307 en laat hij Catharina radbraken, waarna onthoofden. Volgens de overlevering wordt daarna het lichaam van Catharina door engelen overgebracht naar de berg Sinaii.

In 1995 verschijnt het boekwerk Katrienablomme va Kirchroa; een uitgave van de stichting Catharinafestival.

Verder

Zie ook: