Carisborg

Onderneming,

Deze NV voert het beheer over de Annagroeve en de Hermangroeve in een vooralsnog onbekende periode. In deze groeves worden bruinkoolvelden ge-exploiteerd. De gewonnen bruinkool uit beide groeven wordt in de briketfabriek in Treebeek verwerkt.