Caplei

Dit hoofdwoord heeft twee betekenissen.

De Straat

Bleijerheide[1],

Dit is een doodlopende straat vanaf Plattewei. Deze straat ligt op het vroegere terrein van de Domaniale Mijn en is genoemd naar de kolenlaag Caplei. De naamgeving dateert van 18 januari 1980.

Steenkoollaag

kolenlaag,

voorkomend in de concessie van de Domaniale Mijn. Zij bestaat uit twee lagen. Laag I, met een dikte van 30-40 cm; komt in het oordeel van de Domaniale Mijn niet voor ontginning in aanmerking. Laag II, 60 cm dik, is op beperkte schaal ontgonnen.

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. alle info, Nullet en zieng harmenie, Ruud habets 22 dec 2008 22:03 (CET)