Caeciliagracht

Gracht,

Dit is een doodlopende straat vanaf de Calbertsweg. De naamgeving dateert van 23 juli 1973. Onderstaande afbeeldingen dateren van 8 maart 2003. In November 2003) start een grootscheepse renovatie[1] waarbij de gehele voor- en achterpui vervangen worden van alle woningen. Deze afbeeldingen laten die situatie nog niet zien.

Afbeeldingen

Verder

Deze straat maakt deel uit van een verzameling straten die de Calbertsweg omsluit. Al deze straten krijgen de benaming Gracht mee, voorafgegaan door een vrouwelijke persoonsnaam in alfabetische volgorde. Zo ontstaan de benamingen Agathagracht, Birgittagracht, Caeciliagracht, Dorotheagracht, Elisagracht, Frederikagracht, Gerardagracht en Helenagracht (sinds 12 september 2005). De voornamen hebben geen bijzondere betekenis.


Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. berichtgeving bewoners dd november 2003