Buurtontbijt

Gebeurtenis[1],

Vanaf 6 juli 2014[2] wordt wekelijks op zondagmorgen een ontbijt voor buurtbewoners geserveerd. De actie wordt ondersteund door Novizorg en gehouden in het voormalige LTS-gebouw aan het Old Hickoryplein. Eind 2016 stopt Novizorghet initiatief; de opbrengsten wegen niet op tegen de kosten.

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.