Buitenring Parkstad

Fb-buitenring-20160127-hermanlangen-01.jpg

Wegtracee,

Deze autoweg van 26 kilometer heeft tot doel de toegankelijkheid van een aantal Parkstadgemeenten te verbeteren.

Algemeen

Het Provinciaal Omgevingsplan Limburg voorziet in de aanleg van een tracee van 2 x 2 rijstroken en een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur (GeoInfo). Er zijn in Kerkrade 2 mogelijke varianten (GeoInfo). De ene variant beschrijft het aansluiten van de N299 op de Dentgenbachweg, die daarna doorgetrokken wordt door het Hamdal tot aan de Hamstraat. De andere variant voorziet in het verbreden van de huidige Roderlandbaan tot aan het Eurode Business Center waar de weg tussen de hoogbouw door via de Melchiorstraat aansluit op de Nieuwstraat en Hamstraat. Gemeente Kerkrade gaat in 2000 accoord met de tweede variant, maar verzuimd bezwaar aan te tekenen tegen het doortrekken van de Dentgenbachweg. In April 2003 wordt een motie aangenomen waarin deze stelling bekrachtigd wordt. Anno 2008 is het nog steeds onduidelijk of dit enig gewicht in de schaal legt.

Vanaf de Hamstraat is de weg verder gepland richting autoweg rotonde bij het Heerlense Avantis, achter Hoeve Crombach langs (GeoInfo). Anno 2008 zijn de voor- en tegenstanders van de Buitenring in 3 groepen te verdelen.

  1. De tegenstanders van, om het even welke, buitenring. Zij vinden dat onvoldoende aantoonbaar (of zelfs noodzakelijk) is dat het tracee economische vooruitgang brengt;
  2. De voorstanders van de Dentgenbachweg-variant zijn te vinden bij Kerkraadse ondernemers die gevestigd zijn op de nabijgelegen industrieterreinen. Ook de provincie heeft deze voorkeur, omdat dit de goedkopere variant is;
  3. Voorstanders van de Roderlandbaan-variant is de lokale politiek, natuur- en milieusympathisanten en belanghebbenden uit het duitse achterland.

Anno 2017 bedragen de kosten volgens de provincie: 462 miljoen Euro[1]

pChartDeze kosten worden gefinancierd door:

in miljoenen 2015 2016[2]
Kosten 462 447
Provincie 295 300
Rijk 167 80
Gemeenten ? 100
Europese Unie ? ?

Momenten

2014
Op 3 juni wordt de schorsing op het plan op enkele punten door de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State opgeheven. voor Kerkrade betekent dit dat vanaf de rotonde Avantis, 700 meter van de buitenring aangelegd mag worden tot aan de Hamstraat.
2015
Op 9 juli wordt de nieuwe brug op de Locht opengesteld.
2016
In het Hemelvaartsweekeinde wordt de betonnen spoorbrug op de Locht op zijn plaats geschoven.

Tracee volgens ProvincieAfbeeldingen

Meer afbeeldingen die bij dit onderwerp horen, zijn te vinden in de categorie: Buitenring


Voor de aanleg

Hopel

december 2015

mei 2016

Dentgenbachweg, januari 2016

Vauputsweg, juli 2016

Hamstraat, 2015

Verder

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Dagblad de Limburger dd 20170722 pg Regio5
  2. Interview Ger Koopmans, Limburger dd 2-7-2016