Borno

Hij is abt van Kloosterrade van 1124 tot 1127 en van 1134 tot 1137. Hij verlaat de abdij na een conflict dat betrekking heeft op het invoeren van de hervorming van de koordienst. Hij mag zijn abbatiaat vervolgen onder de voorwaarde dat hij geen veranderingen in de kloostergebruiken aanbrengt. Hij volgt de eerste keer Bertolph op en wordt dan opgevolgd door Herman van Mayschosz en de tweede keer volgt hij Fredericus op en wordt hij opgevolgd door Joannes.

Borno overlijdt in 1137. Kort daarvoor zorgt hij er voor dat de zusters van Rolduc overgeplaatst worden naar een klooster in Marienthal (Dernau) in het Ahrdal. Dit zal pas in 1140 plaatsvinden.

Abten
voorganger Borno opvolging
Bertolph 1124 - 1127 Herman van Mayschosz


Abten
voorganger Borno opvolging
Fredericus 1134 - 1137 Joannes