Borghans, Arnold Christiaan

Fb-borghans-petertrompetter-20140907.jpg

Hij wordt geboren in 1942 op 7 april te Schaesberg en hij overlijdt op 4 december 2014 in het ziekenhuis in Heerlen.

Algemeen

Op 14 september 2008 wordt hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Op die dag wordt hem ook de eerste CD van 't Jód tsimmer uitgereikt. De Ridder-versierselen worden hem uitgereikt door Burgemeester Jos Som. Hij wordt in 1968 tot priester gewijd. Op zaterdag 3 februari 2001 krijgt hij de Sjwatse Kater van Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936 waarvan hij beschermheer is. In december 2009 benoemd Bisschop Frans Wiertz hem tot kanunnik van het Kathedraal Kapittel van Roermond, een adviescollege van de bisschop.

Hij is oprichter van het Gilde van St. Jan en Pastoor van Ars.

Functies

Afbeeldingen