Bokkenrijdersweg

Straatnaam,

De Bokkenrijdersweg is een doodlopende straat vanaf de Beukenbosweg. De naamgeving dateert van 4 februari 2009[1].

Zij heeft haar naam gekregen nadat de Tichelstraat 2 doodlopende straten werd doordat zij gekruist werd door de Roderlandbaan. Het Zuid-Westelijke deel heeft op veel plekken [2] [3] nog steeds, onjuist, de naam Tichelstraat.

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.