Bodelier, Frans

Hij wordt in 1971 lid van Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936 en in 1984 van haar Raad van Elf.

Zoon Ido wordt in 2008 stadsprins van Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936. In 2004 ontvangt hij de Sjwatse Kater voor zijn activiteiten voor deze vereniging. In 2011 wordt hij benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.