Bock

Johannes Baptista Bock wordt geboren op 16 september 1641 te Aken en hij overlijdt op 17 mei 1712 (andere bronnen vermelden ook 2 mei).

Hij wordt op 29 december 1682 (andere bronnen vermelden 1683) de 34e abt van Rolduc en hij zal dit blijven, tot aan zijn overlijden in 1712. Hij is de schrijver van theologische werken en bouwt de vleugel aan de noordkant van Kloosterrade. Tijdens het abbatiaat van Melchior is hij reeds prior van de abdij. Zo wordt hij in 1667 afgevaardigd naar een kerkelijk proces in Namen dat duurt tot 1675. Hij is afkomstig uit Aken en geniet zijn opleiding bij de jezuïeten aldaar. Op 24 jarige leeftijd wordt hij geheim secretaris van de keurvorst van de Paltys. In 1669 treedt hij in, te Kloosterrade, alwaar hij werkt aan de kloosterhervorming. Onder zijn leiding wordt de abdij een centrum van godsdienstigheid. De strenge levenswijze volgens de nieuwe kloosterregels, geven aanleiding tot beschuldiging van Jansenisme. Dit mede door geschriften die hij samen met Nicolaas Heyendal uitgeeft. Hij volgt Petrus Melchioris van der Steghe op en wordt zelf opgevolgd door Nicolaas Heyendal.

De Bockstraat is naar hem vernoemd.

Abten
voorganger Bock opvolging
Petrus Melchioris van der Steghe 1682 - 1712 Nicolaas Heyendal