Biljartvereniging Spekholzerheide 2000

Sportvereniging te Spekholzerheide.

Zij wordt opgericht op 1 juli in 1981 en is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond. Aanleiding daartoe is een splitsing in de Biljartvereniging Wilhelmina na afloop van het seizoen 1980/1981. De vereniging die dan opgericht wordt, heet biljartvereniging Zum Blauen Bock. De vereniging wordt genoemd naar de naam van het café waarin zij gehuisvest is.

In 1988 verandert de naam van het café in café 't Brikkes. Omdat de vereniging haar naam ontleent aan de naam van haar huisvesting, verandert ook de naam van de vereniging in Biljartvereniging 't Brikkes. In 2000 verhuist de vereniging naar haar huidige lokatie in café Wilhelmina aan de Akerstraat. Zij hernoemt zich dan naar de naam van de wijk en voegt daar het jaartal van de naamsverandering aan toe.

Voorzitter