Bewonersplatform Kerkrade-Noord

Organisatie,

Deze stichting doet aan belangenbehartiging voor inwoners van Kerkrade-Noord. Naast burgers uit de wijken heeft ook de gemeentelijke opbouwwerker en wijkmanager zitting in de stichting. Anno 2015 zijn dit Wendy Logister respectievelijk Patrick Ypelaar.

Voorzitters

Verder

http://www.kerkrade-noord.nl