Bende

Dit groengebied, aan de westkant van Bleijerheide, ligt tegen de duitse grens aan. Het wordt ook wel Voorterbeemden genoemd.

Afbeeldingen

2003