Bemelmans, Geert

Geertbemelmans.jpg

ondernemer,

Geert is zanger in de formatie Rabadatsj en eerste jeugdprins van Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936 in 1972. Hij zit dan op Basisschool St. Lambertus. Hij is componist en tekstschrijver van D'r Joep (1) en [[Rabadatsj (lied)[1]. Een aantal jaren is hij schutterskoning van St. Sebastianus-Schuttersbroederschap Kerkrade 1617[2].

Afbeeldingen

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.