Bei ós in de buurt

Jubileumboek[1],

Dit boekwerk wordt op 18 september 2010 gepresenteerd door Buurtvereniging De Bouwerwei bij gelegenheid van hun 65 jarig jubileum. Het boek is 120 pagina's groot en bevat verhalen en foto's uit de historie van de vereniging.

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. startinfo, trompetter/zuidlimburger, 7 juli 2010, --ruud habets 10 jul 2010 10:51 (UTC)