Begrafeniskoor

Koor te Kaalheide,

Het koor is op een vooralsnog onbekende datum door H. Thomas opgericht.