BeLEEF Kerkrade

organisatie,

Dit is sinds 29 mei 2013 een samenwerkingsverband tussen

Hun samenwerking op het gebied van toerisme komt met name tot uiting door het organiseren van activiteiten in het voormalig HEMA-pand aan de Niersprinkstraat. Het is vooralsnog onbekend of dit initiatief verbonden is aan de Beleefbus.[1]

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. 1Kerkrade dd 14-6-2017