Ave Marie

Info: Ave Marie
Jaar: 1984
Componist: Sj. Laarmans
Schrijver: Jos Joosten
Publiek Domein: Nee[1]
Info: .}


REFR:
Doe bis doks janse nate nit doa, iech dink ummer an diech.
Toch zalste noeëts vuurjód hei voetjoa, die hats is bij miech.
Iech huur dieng lidjer in miech zinge, ze sjprèche van troeës.
Me zeët dat al wat iech kan vinge likt in dienne sjoeës.

Iech kan diech nit han,
iech mos diech mit zoevöal dele
den doe alling kans miech hele en iech zing:
Ave marie, de leefde kunt noeëts van ing zie.
Ave marie, iech verjès diech van zeleëve noeëts mieë.
Ave marie

En biste indlieg toch jekomme, dan laachs doe noa miech.
In inne tsel, mie hats jesjmoltse, dat kan bloos mit diech.
Doe fluusters sjtil jet in mieng oeëre en iech knik werm joa.
Iech wees 't jeet werm wèche doeëre ieër iech diech versjtoa.

Doe kans janit oes mieng jedanke, 't bild liecht van sjtee.
Toch wil iech diech jans jeer bedanke, doe bis miech nit allee.
Doe bis vuur miech —och tse versjtendieg, doe weest wat iech dink
en veul iech miech wal ins ellendieg, truest miech wie ee kink.

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.