Avantislijn

spoorwegverbinding[1],

Begin 2010 wordt bekend gemaakt dat in december 2013 een nieuwe spoorwegverbinding open wordt gesteld. Deze Avantislijn loopt vanaf Schaesberg over het traject van de huidige Miljoenenlijn via Kerkrade-Centrum naar Kerkrade-West. Daar zal een nieuw aan te leggen spoorwegverbinding afbuigen in de richting van het Heerlense bedrijventerrein Avantis en vervolgens via Richterich aansluiten op de bestaande infrastructuur van Centraal Station Aken.

Inmiddels is gebleken dat het streven niet behaald is[2]. In 2018 komt de lijn op een lijst van Provincie Limburg terecht waarop projecten staan die door de Provincie opnieuw bekeken moeten worden op haalbaarheid. Zij heeft op dat moment onvoldoende financiele middelen om deze projecten (mede) te financieren[3]

Route


Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Startinfo, stadskrant dd maart 2010, --ruud habets 4 mei 2010 15:02 (UTC)
  2. Eigen waarneming dd september 2016
  3. De Limburger dd 20181123 pg 3