Augustus

juli - augustus - september
1  2  3  4  5  6  7 
8  9  10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30  31 
kalender

Geboren

2
Ernst, Simon Pieter (1744), Noel Bombaye (1706)
3
Aldegonda Jacobine de Grupello (1708)
4
Vodeb, Harry (1951), Drenth, Joost (1963)
5
Prinses Irene (1939)
9
Karolina van Dam (1917, Tweede_Wereldoorlog/WOII-kalender#1942), Danny Whitcher (1924)
11
Jo Bok (1951), H.P. Prickarts, bouwpastoor van de parochiekerk van de Onze Lieve Vrouw van Lourdesparochie op de Gracht (1889)
12
Simons, Hein (1955), Joannes Fabritius (1692), Oostenrijk, Isabella Clara Eugenia van (1566)
13
Krewinkel, Martin Albert Herman Gerardus Marie (1960), Spierts, C.J.H. (1882), Golembiewski, Hans (1933), Jasper, Niki (1983)
14
Jean Noël (1959)
17
Winand L.J. Franssen (1820)
18
Grooten, Cornelius (1897), Men Paffen (1930)
19
Habets, Willem Cornelis Hubertus (1918)
20
Hermesdorf, Frans (1854)
22
Habets, Gerardus Jozef Hubertus (1936), Honée, MEGA (1896)
23
Thomas, Leonard (1891), Deckers, Arno (1949)
24
Corten, Reinier (1844), Koning Willem I (1772), Ruud Merx (1969)
25
Limpens, J.H. (1989), Hein Vliegen (1926)
26
Henckens, Jean (1753)
30
Jeuf Mulkens (1932)
31
Van Oranje-Nassau, Wilhelmina (1880), Mathieu Hanneman (1950)

Overleden

1
Petrus Julianus Eymard (1868)
2
Joannes Fabritius (1757)
3
Wiel Giese (1990)
4
Vianney, Jean Baptiste Marie (1859)
5
JWJ Paulissen (1987)
6
Sprokel, Cas (2006)
7
Ploum, Nico (2004)
8
Hirsch, Herman (2010)
10
Spierts, C.J.H. (1961), Augustinus Goswinus Poyck (1810), Nico van Duin (2015)
11
Absil, Theo (1919), Caroline Dijkman (2015)
12
Coumans, André Sr. (1986), Schweizer, Willem (1962)
14
Kolbe, Maximiliaan Maria (1941)
16
Toussaint, A.J. (1963), Rouschen-Hanssen, S (2010), Harry Jongen (2010, Harry II, Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936)
17
Augustus, Louis (2013)
18
Eenens, Jo (2010)
19
Hans Jeha (1993), Eck-Grüterich, Cordula Wilhelmina (1999)
22
Vodeb, Harry (2010)
24
Maria Magdalena Regina van Eynatten tot Neubourg (1632-1712) (1712)
30
Dols, Agnes (2009)
31
Charles Jacob van der Zijl (1942), Margerethe Fürst (1942)
0000
Roumans, Michel (1997)

Gebeurtenis

2009
start renovatie Patronaat Bleijerheide
2008
Wess White stopt als zanger
2007
Daadwerkelijke start van de nieuwe school: Arcadia
2006
De opnames starten voor Het korte leven van Jan Willem. SSMK wordt opgericht en Gilbert van Goethem wordt eerste voorzitter.
2004
De ramen in de parochiekerk St. Johannes de Doperparochie worden vervangen.
2001
Lahaije, Frans wordt voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekgezelschappen, afdeling Limburg.
2000
Door fusie ontstaat het College Rolduc.
1996
Het Antonius Doctor College en het Katholiek Gymnasium Rolduc fuseren tot College Rolduc.
1985
De Paters Franciscanen stoppen hun activiteiten op de Lagere School Bleijerheide.
1975
Bleijerheide en de Franciscanen 100 jaar één verschijnt
1974
Opening Socio Project
1958
Oos Heem wordt geopend.
1949
1e uitgave Jros oes Kirchroa
jaarlijks
In het laatste weekend wordt het Stonehole Country Festival gehouden.