Ariëns, Alphons

Ariëns, Alphons M.A.J. wordt in 1860 te Utrecht geboren en hij overlijdt in 1928 te Amersfoort. De Dr. Ariënsstraat is naar hem genoemd[1].

Hij studeert theologie in Rome en wordt aldaar gemotiveerd tot het ontplooien van sociale activiteiten in de arbeiderswijken in Nederland. Vanuit Enschede (1886 - 1901) richt hij enkele arbeidersverenigingen op die met name in de omgeving Twente het hoofd moeten bieden aan de slechte sociale omstandigheden van de arbeiders aldaar. Uit deze organisaties groeien later nationale organisaties als Nederlands Katholiek Vakverbond en de Sobritas actie.

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. naam en jaartallen, straatnamenboek ocgl deel 3, ruud habets 15 mrt 2009 06:46 (UTC)