Anstelen, van (Familienaam)

Riddergeslacht dat eigenaar, bouwer en bewoner is van het kasteel 's Herenanstel. Zij zijn tevens eigenaar van de wijngaarden, gelegen aan de huidige Wijngracht. De eerste Heer van Anstelen is meinerus van Anstelen. Het kasteel wordt rond 1550 verkocht aan abdij Kloosterrade.

Meinerus van Anstelen

Heer en bouwer van kasteel 's Herenanstel. Hij wordt in 1150 in de Annales Rodenses genoemd wanneer zijn twee zoons voor verdere opleiding naar abdij Kloosterrade gestuurd worden.

Goswijn van Anstelen

Hij is in een gegeven periode eigenaar van de wijnvelden langs de Wijngracht.

Olivier van Anstelen

Hij wordt genoemd in een document van 15 maart 1363 waarin beschreven wordt dat Adam van Ederen tolgeld mag heffen op de brug over de Anstel.