Anselderlaan

Kommerveld, De Kom,



De straat ligt in het verlengde van de Kommerveldlaan en verbindt deze met de Veldhofstraat. De naamgeving dateert van 28 juli 1959 en zij is genoemd naar de beek, de Ansel, die evenwijdig aan de straat stroomt. De laan is aangelegd door een moerassig beemdengebied, mede ontstaan als gevolg van de mijnbouw en de geologische storing Feldbiss. Voor realisering van de weg en de eraan gelegen sportvelden van de Voetbalvereniging Laura en de Voetbalvereniging Hopel wordt in 1957 het gehele gebied met ongeveer 200.000 ton mijnsteen opgehoogd. De maximale ophoging bedraagt twee meter.

Rond 1841 ligt in de buurt van deze straat Hoeve Veldhof.