Annagroeve

Dit is een groeve nabij het Holzkuilerveld waar in dagbouw, bruinkool gewonnen wordt.

De Annagroeve staat dan samen met de Hermangroeve onder beheer van N.V. Carisborg. De deklaag over de bruinkool is 30 meter dik. De exploitatie van de groeve start in 1917.