An zie, an zie, an zie

Info: An zie, an zie, an zie
Jaar: 0000
Componist: Erik van der Wurff en Herman Van Veen
Schrijver: Jack Vinders
Publiek Domein: Nee[1]
Info: .}


An zie, an zie, an zie, los jon, los jon, jank jauw.
Noe maach jet vuuraa want vuur hant d'r tsauw.

An zie, an zie, an zie, vier zunt al vöal tse sjpieë,
drum hant vier vuur üch óch jaar jing tsiet.

Vier mósse sjneure, sjpringe, zauze, vleie, valle, ópsjtoa en werm durchjoa.
Vier kanne noe nit blieve, vier kanne noe nit langer blieve sjtoa.

Ing anger moal fiellaich, de nieëkste wèch of zoeë,
da hant vier nog a vieëdelsjtöndsje vrij,
um 'ns mit ee tse kalle, um ós nog ins tse zieë.
Noe jóddendaag, 't jeet üch jód, adieë.

Uur hat doch zicher fax, da mail miech mar ins ie.
Dat jeet zoeë flot en me broecht ziech nit tse zieë.
Joa, jraad zoeë wie uur zaat, iech ving dat óch zoeë sjaad.
D'r miensj, deë hat jing tsiet mieë hü tse daags.

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.