Amerikaanse militair

Soldaat.bij.ambachtschool.klein.jpg

Beeld van Godfried Pieters[1] (geboren in 1936).

Het bronzen beeld van de infanterist wordt in 1994 op 10 september aan het Old Hickoryplein geplaatst. Het wordt opgenomen in het boekwerk Kerkrade, een stad als beeldentuin en is eigendom van de Oranjevereniging Kerkrade. De onthulling door Frank Towers gebeurt in het bijzijn van 150 veteranen, oud-strijders van de 30e infanterie Old Hickory Divisie, de bevrijders van Kerkrade.

In eerste instantie wordt het beeld aangeboden aan de gemeente Kerkrade die dit echter afwijst omdat het beeld niet past binnen haar beeldencultuur. Het wordt daarom op particuliere grond geplaatst, maar toch zichtbaar voor de gemeenschap. Na de renovatie van de Ambachtschool wordt het beeld, voorzien van een informerende plaquette geplaatst op de hoek Old Hickoryplein / Marktstraat[2]. Dit wordt mogelijk gemaakt door een financiële gift van Bewonersplatform Oost.


Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. alle info, Kerkrade, een stad als beeldentuin, Ruud habets 16 okt 2008 13:51 (CEST)
  2. herplaatsing, trompzuid dd 27-7-2011, --ruud habets 1 aug 2011 08:11 (UTC)