Alles deet mit

Info: Alles deet mit
Jaar: 1993
Componist: Weerwaas
Schrijver: Weerwaas
Publiek Domein: Nee[1]
Info: .}


Alling kan me vöal, alling kunt me wied,
alling maat me jing sjpas en me maat jinne sjtried.
Alling kan me woeëne en alling óp vakans,
Alling kan me nit viere en me hat óch jing sjans.
Alling jeet bauw alles, mit d'r noadruk óp bauw,
tsezame is besser, me hat mieë kamauw.

REFR:
Alles deet mit,
alles en ummer, alles in vrid.
Alles deet mit,
verjes dienne kommer den alles deet mit.

Jidderinne is angesj en iech bin nit diech,
toch kanne vier tsezame jet zinge tsejelieg.
Apaat kanste blieve, ee jans leëve lank,
mar dan kunt de tsiet en doe jieëfs miech dieng hank.
Alling jeet bauw alles, mit d'r noadruk óp bauw,
Tsezame is besser, me hat mieë kamauw.

Sjoenkel tsezame en zing loestieg wieer,
tsezame is besser, doarum nog ing kier:
 

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.