Alleng mar i Kirchroa

Info: Alleng mar i Kirchroa
Jaar: 0000
Componist: Paul Boumans
Schrijver: Martin Gerards
Publiek Domein: Nee[1]
Info: .}


REFR:
Ee dink op dis welt, dat kens doe nit liere,
dat is drei daag i Kirchroa de Vasteloavend viere.
Alleng vuur lü oes Kirchroa, vuur wisse wie dat mot.
Doa weëds doe mit jeboare, dat zits diech in 't blot.
Doa weëds doe mit jeboare, dat zits diech in 't blot.

Is me jónk, wead döks jezaat, liere mós me daag en naat.
Wels doe ens vöal jelt joa vange, mós me lang in bucher hange.
Mer ee dink jieët 't nit tse liere, dat is hei vasteloavend viere.

I Sjpanje woar iech op vakans, wat hant die manslü doa eng sjans.
Ós vraulü kieke dun mer noa, dat jieët 't nit i Kirchroa.
Mer koad zals doe miech doch nit zieë, den jet dat kenne ze nit krieë. 

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.