Algemene Nederlandse Mijnwerkers Bond

Vakbeweging,

Deze vakbeweging wordt opgericht door Coumans, André sr. Het is de tegenhanger van Katholieke Mijnwerkersbond. Coumans, André sr. is zelf voorzitter van deze organisatie tot in 1966. De vereniging wordt opgericht in eind 1944/begin 1945.

Voorzitter