Alaaf alaaf alaaf

Info: Alaaf alaaf alaaf
Jaar: 1988
Componist: Ummer d'r Neaver
Schrijver: Ummer d'r Neaver
Publiek Domein: Nee[1]
Info: cd-single 1998: Ummer d'r Neaver - "De 1e singel" - Marlstone Recordings bv CDS 9862, cd 2000 : Ummer d'r Neaver - "Doch nit alwerm inne Edison?!" - Marlstone Recordings bv CDL2026}


In d'r sjnei weëd nit jesjoenkeld, sjoenkele is auwe leem.
óp de planke da is 't parool, vier lofe lang nog nit noa heem.
De piste erop, ze peze eraaf, me hüet doa jee alaaf.

REFR:
Alaaf alaaf alaaf alaaf, dat nimt ós jinne aaf.
Vuur ós jing alpewei, mit de vasteloavend blieve vier hei.
Alaaf alaaf alaaf alaaf, dat nimt ós jinne aaf.
Al likt doa inne meter sjnei, die jekke daag zunt vier d'rbei.
Alaaf alaaf alaaf.

En 't oavends bij d'r après ski, weëd jebreuzeld uvver karnaval.
Mit ee lank jezich wie nog nie, bliet me sjtonde an d'r kal.
En jinne keekt nog alaaf alaaf, mit de vasteloavend jeet 't bergaaf.

Verschenen op:

  • cd-single 1998: Ummer d'r Neaver - "De 1e singel" - Marlstone Recordings bv CDS 9862
  • cd 2000 : Ummer d'r Neaver - "Doch nit alwerm inne Edison?!" - Marlstone Recordings bv CDL2026

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.