Alaaf Kirchroa (revuu)

revue,

Bij gelegenheid van het 11-jarig jubileum van Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936 wordt deze revue georganiseerd door de carnavalsvereniging[1]. Het programma vermeldt:

 1. Potpourrie van Kerkraadse Carnavalssjlagers
 2. Gedenkboek 1936 - 1947
 3. Ballet
 4. Mevrouw Rukjraat en mevrouw Sjwatswotsel
 5. Poppenkast
 6. Trekker dienst
 7. In een oud Kerkraadse cafeetje
 8. D'r Nandes en d'r Boa
 9. Klompendans
 10. Ballet
 11. Tribunaal
 12. Prinsegarde
 13. Amezemang i Kirchroa
 14. 't Nieësje
 15. Hofnar
 16. Sjtroasezenger
 17. Bezoek van een zitting door een Raad van 11 lid
 18. Slangenbezweerder
 19. Ballet
 20. De preziedentien mit 't orsjester
 21. Finale

De revue wordt een aantal keren uitgevoerd op 13, 14, 15, 23, 24 en september 1947. Meewerkende buutereedners zijn: Sophie Consten-Kempen, Josefina Mertens-Moonen, Sybilla Doveren, Piet Debets, Frans Heiligers, Frits Janssen, Hein Loop, Mathieu Loop, Antoon Scholtes, Hans Stelzmann, Eugéne Wetzels, Joep Wetzels. Orkest van de avond is de Rythmic Band.Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

 1. De jesjiechte van d'r kvv ... pg 27