Alaaf Kirchroa

Alaafkirchroa01.jpg

Single van Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936 met daarop de volgende nummers:

Het jaar van uitgave is vooralsnog onbekend.

Afbeeldingen