Aken-Maastrichtse Spoorweg Maatschappij

Spoorwegmaatschappij.

Op 4 october 1845 worden de nederlandse statuten van de N.V. Aken-Maastrichtse Spoorweg Maatschappij goedgekeurd. Op 30 januari 1846 gebeurt ditzelfde te Aken met de duitse statuten. Hiermee wordt een start gemaakt met de aanleg van de spoorlijn Aken / Laurensberg / Simpelveld / Valkenburg / Maastricht. Dit is de eerste limburgse spoorlijn. Zij komt gereed in 1853. Pas wanneer in 1865 de spoorlijn Maastricht-Venlo gereed komt, wordt Limburg met de rest van Nederland via het spoor verbonden. In 1867 gaat de exploitatie over in de handen van Grand Central Belge, een belgische spoorwegmaatschappij. Zij zal de lijnen 31 jaar beheren.