Ailbertus kloosterstichter tegen wil en dank?

Ailbertus-kloosterstichter.jpg

Boekwerk,

Dit boekwerk uit 2008 is het restultaat van een historisch onderzoek naar Ailbertus van Anthoing en dient als onderbouwing voor zijn zaligverklaring. De auteur is Drs. Emile Ramakers en de eindredactie is in handen van Luc Wolters. Het boek van 240 pagina's wordt onder ISBN-9789070246693 info: KBuitgegeven door Stichting Ailbertus Rolduc.

Hoofdstukindeling
 1. Samenvatting
 2. De bronnen
 3. Hoofdstuk 1: De familie
 4. Hoofdstuk 2: De naam Ailbertus
 5. Hoofdstuk 3: Doornik
 6. Hoofdstuk 4: Rome en Bari
 7. Hoofdstuk 5: De breuk met het kapittel: Saint Médard
 8. Hoofdstuk 6: Kloosterrade
 9. Hoofdstuk 7: Hellebecq
 10. Hoofdstuk 8: Kloosterrade (bis)
 11. Hoofdstuk 9: De breuk met Kloosterrade
 12. Hoofdstuk 10: Clairfontaine
 13. Hoofdstuk 11: Ailbertus en Norbertus
 14. Hoofdstuk 12: De breuk met Clairfontaine
 15. Hoofdstuk 13: De laatste reis
 16. Hoofdstuk 14: Ailbertus' graf
 17. Hoofdstuk 15: Verering
 18. Uitgegeven bronnen, literatuur en internetsites
 19. Fotoverantwoording
 20. Bijlage I: W. Everts, 'De legende van Rolduc' (1860)
 21. Bijlage II: 'De Duivelsberg'
 22. Bijlage III: J.C. Alberdingk Thijm s.j., 'O Roda Felix!' (1903)
 23. Bijlage IV: H.W., 'Ailbertus' rustplaats'
 24. Bijlage V: Ailbertuslied als lofzang
 25. Bijlage VI: Devotieprentje Ailbertus
 26. Bijlage VII: Preek bij gelegenheid van de inzegening van het beeld van Ailbertus, Rolduc
 27. Bijlage VIII: Ailbertushymne