Ah! Gil's "Top"

Dit boekwerk verschijnt in 1986 bij gelegenheid van het 25 jarig jubileum van Achilles Top. De auteur is Jeurissen, Jo.