Adriaen van Ostadestraat


Haanrade,

Deze straat verbindt de Pieter de Hooghstraat met de Jan Steenstraat. De straatnaam is ontleend aan de naam van de schilder. De naamgeving dateert van 9 juli 1965.

Adriaen van Ostade

Deze schilder werkt in Haarlem en behoort tot de Haarlemse Schilderschool. Hij wordt geboren in 1610 en hij overlijdt in 1685. Met name schildert en etst hij het alledaagse (boeren)leven.