Adams, Jean

priester, schilder,

Johannes Hubertus Adams wordt geboren op 3 februari 1899 in Duitland en wordt tot priester gewijd op 17 maart 1923 te Roermond. Hij overlijdt in Weert op 27 november 1970 in het St. Jansgasthuis en wordt op 1 december 1970 begraven te Ell.

Op 30 juli 1923 volgt zijn benoeming als professor te Rolduc en op 1 januari 1936 volgt zijn eerste en enige kapelaansbenoeming te Ospel. Op 1 october 1939 wordt hij benoemd tot pastoor van Nunhem. De installatie volgt op 10 december 1939. Op 1 december 1952 wordt pastoor Jean Adams emeritus en gaat wonen te Ell.

Aanvakelijk studeert hij theologie en filosofie op Rolduc en in Roermond. Na zijn priesterwijding geeft hij Franse les op Rolduc. Hij gaat dan de doceeerakte behalen voor tekenlessen aan de Katholieke Leergangen in Tilburg. Op de Rijksacademie in Amsterdam komt hij in contact met andere kunstenaars en stromingen. Hij ontwikkelt later een eigen stijl met daarin invloeden van Cézanne en Wiegman. Hij is dan nog steeds tekenleraar te Rolduc. Dit blijft hij tot in 1936 wanneer hij benoemd wordt tot kapelaan in Ospel. In 1939 wordt hij pastoor te Nunhem. Vanaf 1952 wijdt hij zich voltijds aan zijn artistieke loopbaan.

Producties

  • Oprichter van de Servaaskring
  • Boekwerk De oude Appelboom
  • 1929: Vier glas in loodramen in de abdijkerk van Rolduc