Ackens, Lodewijk

Politicus,

Lodewijk is in 1939 voorzitter van een CPN afdeling, mogelijk die van Kerkrade. Hij komt daarom voor op de lijst van Centrale Inlichtingen dienst van dat jaar[1]. 3 Jaar eerder is hij in 1936 wethouder in het College van B & W, mogelijk in Kerkrade. Lodewijk wordt geboren op 23 mei 1878.

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.